Stelsel van Maatregelen

Bij een crisis verandert de wereld in chaos. De vertrouwde omgeving die we denken te kennen, verandert direct in een vreemde en mogelijk vijandige wereld. Het is ’ieder voor zich’. Het model van hoe de dagelijkse praktijk werkt, de business as usual, functioneert niet meer. Routines, gewoontes en procedures werken eenvoudig niet meer. Als daardoor communicatielijnen veranderen maakt hiërarchie uit bittere noodzaak plaats voor kennis en inzicht en is samenwerking essentieel. Op een dergelijke wereld moet de organisatie zich voorbereiden. Dit gebeurt door het realiseren van een stelsel van maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau (zie onderstaande tabel).

maatregelen-en-activiteiten.jpg

Bij het opstellen en implementeren van de verschillende typen van maatregelen, vormen de factoren organisatie (wie), procedures (hoe) en voorzieningen (waarmee) het uitgangspunt. Te allen tijde moeten de vragen worden gesteld: “Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren”, “Hoe gaan deze personen dat doen” en “Wat hebben zij daarvoor nodig”. De onderlinge samenhang van zowel deze factoren, maar bovenal van de maatregelen onderling, mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Als er immers capaciteit benodigd is voor de bedrijfshulpverlening, kunnen die zelfde resources niet tegelijkertijd bezig gaan met het opstarten van het BCP. En als er voor het herstel van een primaire proces veel vervangende werkplekken nodig zijn, dan mag een ander primair proces daar niet onder lijden.

 

Terug naar overzicht van het BCM proces.