Crisis Management Training - CMT

Een calamiteit of crisis plaatst het management, directie of bestuur van een organisatie in een situatie waar het in veel gevallen niet op is voorbereid. De onderlinge samenwerking wordt op de proef gesteld; de vertrouwde omgeving maakt plaats voor een vreemde, vijandige wereld.
 
Om adequaat en over controle tijdens een crisis te beschikken zijn specifieke vaardigheden vereist. Alle besluitvorming vindt plaats onder grote druk; snelheid en daadkracht zijn vereist om de gevolgen te beperken. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijke tegenstrijdige belangen en conflicterende signalen met betrekking tot externe en interne factoren.
 
Uitsluitend door regelmatig te trainen kan het Crisis Management Team zich voorbereiden op de zware taak die met het crisisbeheersingsproces gepaard gaat.

U ervaart door de crisismanagement simulatie om te gaan met een overvloed aan informatie, de stadia van een crisis te herkennen en de juiste respons te formuleren. U wordt bekend met het belang van crisiscommunicatie, zowel intern als met externe stakeholders en de media.

Inhoud

Afhankelijk van het door u gerealiseerde en gewenste volwassenheidsniveau van het Crisis Management Team, wordt de training en simulatie vormgegeven.