crisiscentrum

CRISISCENTRUM

Het crisiscentrum is de plaats van waaruit het crisisteam opereert. Hierin dienen alle middelen aanwezig zijn om de crisis te kunnen beheersen. Een extern crisiscentrum bevindt zich op zodanige afstand van de primaire locatie dat deze in geval van een ‘worst case calamiteit’ op de primaire vestiging, ondanks afzettingen, bereikt kan worden. In alle andere gevallen wordt volstaan met een intern crisiscentrum.

Een crisiscentrum dient beperkt toegankelijk en voldoende afgeschermd te zijn. Als een crisisteam niet gestoord wil worden omdat het in een belangrijk besluitvormingsproces zit, moet hierin kunnen worden voorzien. Secretariële ondersteuning in de nabijheid van het crisisteam om het crisisteam af te schermen is dan ook essentieel. Een crisiscentrum moet 24 uur per dag operationeel gemaakt kunnen worden. Positioneer het crisiscentrum op afstand van het communicatiecentrum, van waaruit met pers en overige stakeholders gecommuniceerd kan worden.

Terug naar crisismanagement