crisisbeheersing

CRISISBEHEERSING

Het crisisteam krijgt grip op een crisissituatie als zij in staat is een representatief beeld van de situatie te verkrijgen, op basis hiervan tot besluitvorming over gaat en de verkregen informatie op de juiste wijze intern en extern communiceert. Kenmerkend in een crisissituatie is gebrekkige, ontbrekende, onbetrouwbare of tegenstrijdige informatie. Informatie komt onregelmatig en via verschillende kanalen binnen. Door tijdsdruk is het onmogelijk besluitvorming uit te stellen tot er een volledig beeld is verkregen. Nietsdoen is geen optie. In het proces om de crisis te beheersen is het van belang binnen de kortst mogelijke tijd inzicht te krijgen in welke informatie beschikbaar is en wat de aanvullende informatiebehoefte is. Het crisisteam dient vervolgens, ook al beschikt zij nog niet over het volledige overzicht, de tijd te nemen voor gezamenlijke reflectie – in weerwil van de tijdsdruk – en te zorgen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces.

De belangrijkste keuzes in het crisisbeheersingsproces worden in de eerste uren gemaakt en het verloop van de crisis is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van die keuzes. Communicatie speelt in het crisisbeheersingsproces een strategische rol. Uit ervaring blijkt dat het merendeel van de activiteiten van het crisisteam betrekking heeft op communicatie.

Het crisisbeheersingsproces is mensenwerk. Technieken moeten worden getraind, competenties worden ontwikkeld en procedures worden uitgeschreven en aangeleerd. Training van het crisisteam is dan ook van randvoorwaardelijk belang om succesvol een crisis te kunnen beheersen.

 

ce8a79302b.jpg

Klik op de afbeelding om deze te vergroten  
 
Terug naar crisismanagement