crisisteam

HET CRISISTEAM

Het crisisteam is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, de continuïteit van de primaire processen en het behoud van reputatie van de organisatie kortom, voor het beheersen van de crisis. De crisisorganisatie, waar het crisisteam onderdeel van is, kan naast de reguliere lijnorganisatie bestaan of deze in zijn geheel vervangen.

Het crisisteam wordt gevormd door een voorzitter, een notulist en een beperkt aantal leden. In het crisisteam nemen ‘sleutelfiguren’ uit de organisatie plaats, zowel staf als lijn. Naast de rolverdeling, wordt bij de samenstelling van het crisisteam gelet op competenties; met name of de persoon in kwestie voldoende stressbestendig is, het vermogen heeft om kalmte te bewaren in stressvolle situaties, flexibel is en in staat is in een crisissituatie leiderschap te tonen. Hiërarchische positie kán daarom een ondergeschikte rol spelen.

Idealiter bestaat een crisisteam uit een beperkt aantal leden die minimaal de primaire bedrijfsprocessen vertegenwoordigen. Vanwege de bestuurbaarheid van het crisisteam bestaat deze uit vijf tot maximaal acht personen. Op adhoc basis, afhankelijk van de aard van de calamiteit en de benodigde expertise, kunnen tijdelijk additionele leden aan het crisisteam worden toegevoegd.

Terug naar crisismanagement