Overzicht van het BCM Proces


07d5397401.gif

 

Het BCM proces bestaat uit zes stappen en start met het BCM Beleid (stap 1). Hier wordt in eerste instantie globaal vastgesteld wie zich met het proces gaat bezighouden en op welke organisatieonderdelen het proces betrekking heeft. Vervolgens wordt er een risico inventarisatie (Stap 2) uitgevoerd.  In de Business Impact Analyse (Stap 3) wordt bepaald welke gevolgschade er optreedt als processen komen stil te liggen wanneer een calamiteitenrisico manifest wordt. Met de Business Case en Benefit Logic (Stap 4) worden de resultaten hiervan teruggekoppeld, waarna het beleid nader wordt vormgegeven. Nu kan immers worden besloten, welke maatregelen, voor welke risico’s, tegen welke kosten en in welke context moeten worden geïmplementeerd. Hierna kunnen de maatregelen (stap 5) worden ingevoerd, getest en worden onderhouden (stap 6). De resultaten van het testen en onderhouden zijn steeds weer input voor nieuwe analyses en beleidsvorming.