BCM Essentials ICT Professionals - BCMICT (ITSCM, DRM & IRBC)

BCM Essentials ICT Professionals is een ‘getting acqainted’ in het kunnen vertalen van continuïteitsvraagstukken naar de eigen ICT omgeving. Door inzicht te verkrijgen in de reikwijdte van het organisatiebrede proces BCM, zult u in staat zijn awareness te creëren en toegevoegde waarde van Business Continuity Management binnen de ICT omgeving te realiseren. U bent na de opleiding in staat Business Continuity Management, zowel procesmatig, beleidsmatig als organisatorisch te positioneren en te implementeren. 

Uw profiel

Deelnemers aan de opleiding 'BCM Essentials ICT Professionals' zijn werkzaam als ICT Manager, Beheerder, Systeem- of Applicatie-beheerder, Procesmanager, Consultant, Financial Specialist, Auditor of Controller en/of betrokken bij continuïteitsvraagstukken.

Programma (modulair)
Dagorde opleidingen

Inleiding op het vakgebied

ICT Recovery plan als onderdeel van het BCP

Testen van het ICT Recovery Plan

ICT Recovery in relatie tot Crisismanagement

BCM Procesbesturing

Relatie van BCM tot overige (ITIL) Processen

Cybersecurity

Disaster Recovery Management – DRM

IT Security Continuity Management – ITSCM

IT Readiness for Business Continuity - IRBC

Aankomende sessies: 26-03-2018
24-09-2018
26-11-2018

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14