Crisis Management Scenario Trail - CST

Binnen de Simulaties volgens Scenario’s (CM Trail) worden een stelsel van methoden en technieken gehanteerd gericht op de GRC doelen, de ambities en niveaus van de sponsor/opdrachtgever en de normenkaders zoals ISO 22301 BCMS & CMS. Een specifieke methode daarbinnen is de Monte Carlo-methode. Deze methode maakt gebruik van invoervariabelen (toevalsgetallen) en presprocessors voor de ‘oplossing’ tijdens de trail binnen een model. Er wordt dus uitgegaan van nominale waarden en variabelen worden toegevoegd op basis van kans, impact of wat als wens doel, eis definieerd kan worden. Met behulp van ‘toevalsgetallen’ kunnen projecties worden gedaan uit iedere andere verdeling.


Level & Grading CM Trail

8 Steps Crisis Management Trail

Binnen de 8-Steps CMTrail kan gedifferentieerd het Business Continuity Management (BCMS) proces en hiërarchiemodel gericht worden op de monodisciplinaire en multidisciplinaire benadering (opzet en uitvoering).

De 8-Steps CMTrail is een rationele, vereenvoudigde, abstracte en gechargeerde weergave of afbeelding van de werkelijkheid door simulatie volgens scenario’s, waarmee kenmerkende factoren en elementen in hun onderlinge samenhang en procesvolgorde worden weergegeven. Het doel is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid en de prestaties, (o.a. door analyse van de essentiële factoren en elementen, onderzoek van hun onderlinge relaties, onderlinge vergelijking en simulatie), zodat die werkelijkheid voorspeld en beheerst kan worden. Het model dient te corresponderen met de werkelijkheid, dient controleerbaar en verifieerbaar te zijn.