Business Continuity Management Essentials - BCME

Zowel binnen het primaire proces als in ondersteunende processen nemen continuïteits-vraagstukken een exponentieel in belangrijkheid toenemende plaats in. Het beheersen van ‘high impact’ risico’s die de continuïteit van dat proces bedreigen, vereist echter specifieke en inhoudelijke kennis. De introductiecursus ‘Business Continuity Management Essentials’ maakt u bekend met de principes, grond-begrippen, doel, doelstelling en toegevoegde waarde van het proces BCM. De Business Continuity Management (BCM) foundation opleiding van BCM Academy.

 

Uw profiel

Deelnemers aan de introductie cursus ‘Business Continuity Management Essentials’ zijn onder meer werkzaam als bedrijfs-hulpverlener, security specialist, ICT specialist of facility medewerker en betrokken bij of geïnteresseerd in continuïteitsvraagstukken.

 

Programma (modulaire opbouw)
Dagorde opleidingen

Dagdeel 1 + 2 - Introductie op BCM
Basisprincipes van het BCM proces

 • High Level Structure (HLS)
 • ISO 22301
 • Beleid
 • Business Impact Analyse
 • Risico-inventarisatie- en Evaluatie
 • Business Case & Benefit Logic
 • Stelsel van Maatregelen
 • Testen, onderhoud & kwaliteit
 • Randvoorwaarden voor BCM
 • Bedreigingen, risico’s en impact (BIA,RIA)
 • ISO 22317
 • ISO 31000
 
Dagdeel 3 + 4 - BCM Maatregelen in de praktijk
Ontwikkeling en invoering van de BCM maatregelen
 
 • Preventieve maatregelen
 • Crisismanagement (ISO 22330)
 • Bedrijfsnoodplan/BHV (ISO 45001)
 • Continuiteitsplan (BCP)
 • Onderhoud en testen van BCM maatregelen


 

Aankomende sessies: 09-03-2023
22-06-2023
21-09-2023
23-11-2023