Business Continuity Management Essentials ICT Professionals - BCMICT (ITSCM, DRM & IRBC)

BCM Essentials ICT Professionals is een ‘getting acquainted’ in het kunnen vertalen van continuïteitsvraagstukken naar de eigen ICT omgeving. Door inzicht te verkrijgen in de reikwijdte van het organisatiebrede proces BCM, zult u in staat zijn awareness te creëren en toegevoegde waarde van Business Continuity Management binnen de ICT omgeving te realiseren. U bent na de opleiding in staat Business Continuity Management, zowel procesmatig, beleidsmatig als organisatorisch te positioneren en te implementeren. 

Uw profiel

Deelnemers aan de opleiding 'BCM Essentials ICT Professionals' zijn werkzaam als ICT Manager, Beheerder, Systeem- of Applicatie-beheerder, Procesmanager, Consultant, Financial Specialist, Auditor of Controller en/of betrokken bij continuïteitsvraagstukken.

Programma (modulair)
Dagorde opleidingen

Inleiding op het vakgebied

 • Beleid
 • Risico-inventarisatie
 • Business Impact Analyse
 • BCM Continuïteitstrategieën en Business Case
 • Stelsel van maatregelen
 • Kwaliteitsborging
ICT Recovery plan als onderdeel van het BCP
 • Realiseren ICT Recovery
 • ICT Recovery organisatie
 • Opstellen ICT Recovery Plan

Testen van het ICT Recovery Plan

ICT Recovery in relatie tot Crisismanagement

BCM Procesbesturing

Relatie van BCM tot overige (ITIL) Processen

 • Backup & Recovery, Cloud, Availability
 • Configuration, Change, SLM, Incident, Operations

Cybersecurity

 • Fraud risk

Disaster Recovery Management – DRM

 • ISO 24762:2008

IT Security Continuity Management – ITSCM

 • ISO 27031:2011

IT Readiness for Business Continuity - IRBC


 

Aankomende sessies: 09-03-2023
22-06-2023
21-09-2023
23-11-2023