Disclaimer

BCM Academy e-mail disclaimer (2020-2021)
DUTCH/ ENGLISH

Up-Date Informatie: (NL)
Verzonden en ontvangen e-mails zijn voorzien van optimale veligheidslabels.
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en beschermd door copyright en/of bevat intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van BCM Academy logo’s, (beeldmerk) naam en inhoud document(en) is verboden.  Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. BCM Academy sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. BCM Academy garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
 
Up-date Notice: (English)
All sent & received e-mails are tagged to ensure optimal security.    
This message contains information which is confidential and protected by copyright or which may contain any other intellectual property rights. The use of the "BCM Academy" trademarks without the prior written consent of BCM Academy®  is forbidden. If you are not the intended recipient of this message please delete it and destroy all copies. If you are the intended recipient of this message you should not disclose or distribute this message to third parties without the consent of our company. Our company does not represent, warrant and/or guarantee that the integrity of this message has been maintained nor that the communication is free of virus, interception or interference.