Crisismanagement & crisiscommunicatie - CMCC

U verkijgt volledig inzicht in de achtergrond van crisismanagement: nut en noodzaak, de specifieke eigenschappen van een crisis, fasen in crisismanagement en het crisisbeheersingsproces; de structuur, procedures en middelen die benodigd zijn voor een goede inrichting en werking.

Uw profiel
De leergang is gericht op bestuurders, management of (beleids)medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het crisismanagement binnen de organisatie. Deze zijn belast met de inrichting en uitvoering van het crisismanagementproces. Dit geldt zowel voor crisismanagers, (vervangende) leden van crisisteams, hoofden BHV, adviserende leden zoals Business Continuity Managers of informatiebeveiligers.


Programma
Dagorde opleidingen

Introductie

-De fasen en sporen van crisismanagement 

Inrichting van het crisismanagement

-Het crisismanagementplan 
-Samenstelling van het crisisteam
-Benodigde middelen

Het crisisbeheersingsproces

-The moment of truth
-Fact finding
-Informatieverwerking
-Besluitvormingsprocessen 
-Communicatiestijlen
-Kritieke succesfactoren (KSF) tijdens het crisisbeheersingsproces
-Training van vaardigheden in een crisissimulatie (CM Trail)

Crisiscommunicatie

-Stakeholdermanagement
-Interne communicatie
-Externe communicatie
-Mediamanagement

GRC

-Governance
-Risk
-Compliance
-GDPR
-Digitale veiligheid (cyber security)


 

Aankomende sessies: 09-03-2023
21-09-2023