Business Continuity Management Audit - BCMA

Het ondernemingsklimaat is wereldwijd aan sterke verandering onderhevig. Niet alleen is er sprake van een veranderend en toegenomen risicoprofiel, maar daarnaast worden organisaties in toenemende mate gewezen op aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het garanderen van de eigen bedrijfscontinuïteit. Steeds vaker wordt tastbaar bewijs gevraagd van de wijze waarop risico’s worden beheerst en willen organisaties snel inzicht krijgen in de status van hun eigen continuïteit.

De BCM Audit die BCM Academy hiervoor heeft ontwikkeld biedt direct inzicht in het volwassenheidsniveau van BCM voor uw organisatie als geheel en is ook toepasbaar binnen afdelingen of business units.

De doorlooptijd van een BCM Audit is afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie. Een basisscan voor een kleinere organisatie wordt in twee dagen uitgevoerd waarna een schriftelijke rapportage volgt.

De BCM Audit kan worden aangevraagd door organisaties in alle gewenste sectoren, zowel privaat als publiek.