Crisis Management Desk Trail Audit - CDTA

De BCM Academy Crisis Management Desk Trail Audit heeft tot doel inzicht te verschaffen in de volwassenheid van crisismanagement in uw organisatie. De audit kan zowel worden toegepast op de organisatie als geheel als binnen afdelingen of business area’s.

De aspecten waarop de volwassenheid van uw organisatie wordt gemonitord, geaudit en beoordeeld, zijn gebaseerd op de best practices van ISO 22301. De resultaten kunnen ook volgens de door u gehanteerde normatiek worden gepresenteerd. De desk trail audit reproducereert problems & issues en tracking van unrelated knowledge.


Mitroff's 5 stages of crisismanagement

De scope van de Crisis Management Desk Trail Audit (welke organisatieonderdelen of afdelingen worden gescand) wordt in overleg bepaald. Op basis van de scope wordt bepaald welke medewerkers worden geïnterviewd en welke bronnen voor onderzoek beschikbaar zijn.
 
Met de betrokken medewerkers wordt op basis van een gestructureerde vragenlijst besproken wat de actuele status is op de volgende aspecten:

 • Beleid
 • Risico Inventarisatie
 • Business Impact Analyse
 • Business Case & Strategie
 • Stelsel van Maatregelen:
 • Mitigratie en signalatie
 • Alarmering en Escalatie
 • Crisismanagement & Crisiscommunicatie
 • Mediamanagement
 • BHV & Evacuatie
 • Business Continuity Plan (BCP)
 • Testen, Audit & Kwaliteit
 • Awareness & Communicatie
 • Opleiding & Training
 • Proceswerking Algemeen