Crisis Engagement Services - CES

Expert Solutions heeft binnen BCM Academy een specifieke en uiterst dynamische status. BCM Crisis Engagement Services (CES) maakt daar onderdeel van uit en is een zogenoemde 24/7 (CCXLVII) Service Line, 365 dagen, 8766 uren en 525.600 minuten per jaar.

CES omvat twee belangrijke aan elkaar gerelateerde en deels aanvullende continuïteitsdiensten. Beiden gericht op de huidige ‘Licence To Operate’ van organisaties wanneer deze bedreigt wordt door vormen van disrupties binnen het primaire proces. BCM Academy biedt handvatten in de ‘Business As Not Usual’, wanneer de situatie manifest wordt en repressieve, dan wel correctieve acties en maatregelen vereist.