Risico Inventarisatie

Door het uitvoeren van een risico inventarisatie wordt inzicht verkregen in de risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering bedreigen. Binnen de scope van BCM worden uitsluitend zuivere risico’s inbegrepen. Deze risico’s hebben bij het manifest worden, een neutraal of negatief resultaat. Hoe groot het negatieve resultaat is, wordt in de impactanalyse kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht. Speculatieve risico’s, zoals ondernemersrisico’s, kunnen behalve een neutraal of negatief, ook een positief resultaat tot gevolg hebben.

Met name de risico’s die een lage kans van optreden kennen maar een grote schade tot gevolg hebben, vormen bedreiging voor de continuïteit. Omdat veel risico’s ‘onbekend’ zijn, vraagt het inbeeldingsvermogen om hier goede invulling aan te geven. Vaak kan één enkele bron onmogelijk het hele spectrum aan risico’s aangeven en worden er meerdere sporen gevolgd: bijvoorbeeld een interactieve brainstormsessie (brown paper sessie), locatie onderzoek, desk research (branch onderzoeken, benchmarks etc.) en focus-interviews. Bij ieder risico wordt tegelijkertijd vastgesteld of er al maatregelen zijn getroffen in de risicobeheersende sfeer of de calamiteitenbeheersende sfeer, alsmede welke maatregelen mogelijkerwijs het risico zouden kunnen afdekken.

 

Terug naar overzicht van het BCM proces.