Risicomanagement - RCM

Risico’s die dagelijks de continuïteit van bedrijfsprocessen bedreigen zijn divers van aard.

Traditionele rampen, waaronder natuurrampen, brand en diefstal hebben naar waarschijnlijkheid van optreden plaatsgemaakt voor andere dimensies van bedreiging: pandemie, criminaliteit, fysiek en cyber terrorisme, product recalls, sabotage en ICT verstoringen.

Echter, ongeacht de oorzaak van de verstoring of crisis, de gevolgen kunnen grote impact hebben en voor de organisatie desastreus van aard zijn. Het beheersen van de ‘high impact’ risico’s die de continuïteit van dat proces bedreigen, vereist echter specifieke en inhoudelijke kennis.

Voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten start met de meest effectieve risico-inventarisatie- en analyse. Risicomanagement is essentieel binnen Business Continuity Management. Om de continuïteit van organisaties te kunnen waarborgen is het van belang risico’s te herkennen, te erkennen en te benoemen. Organisaties weten wel wat ze zouden moeten doen en willen veranderen om voorbereid te zijn op een calamiteit of crisis, maar één van de redenen is te kiezen voor de veilige weg van negeren en risicomijdend gedrag.

Risicomanagement binnen BCM perspectief voorziet in het potentieel ontwikkelen om een effectieve risico-inventarisatie- en analyse uit te voeren. Om hiermee het BCM proces vorm te geven binnen de eigen organisatie.

Aankomende sessies: 11-05-2017
06-11-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14