Business Continuity Dilemma Management

De leergang Graded GRC Dilemma Management (BCDM) integreert de ‘Rule Based’ uitdagingen en normenkaders vanuit de vereisten en de organisatiedoelen volgens de laatste actuele en geprojecteerde prestatieverwerking. De GRC complexiteit neemt exponentieel  toe echter ontwikkelen de regeldruk en transformatie eisen proportioneel zich nog sterker en dwingender. De leergang voorziet in Professionele ontwikkeling voor implementatie van normen: policy evolution Graded Dilemma Management en Dialoog.

Uw profiel

GRC- en BCM professionals. Lijn-of staf functionarissen met verantwoordelijkheid binnen internal auditing, compliance, risk, legal, finance, ICT en HR. CPO en DPO met focus op GDPR. Voor de executive suite (C Level) is een separate Graded Edition ontwikkeld.

Programma (modulaire opbouw)
Dagorde opleidingen

Introductie BCM
-Beleid
-Risico-inventarisatie
-Business Impact Analyse
-Business Case & Benefit Logic
-Stelsel van Maatregelen
-Testen en onderhoud

Normenkaders
-High Level Structure (HLS)

GRC
-Governance
-Risk
-Compliance

General Data Protection Regulation

Dilemmamanagement en dialoog

Three Lines of Defence (3LoD)

Design-build-run

Cost en control

Serious Gaming

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14