Permanente Educatie

BCM Academy is gecertificeerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) als instelling. BCM Academy is hierdoor bevoegd om Permanente Educatie (PE) punten toe te kennen.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden.

Benefit & Value Area

  • Permanente Educatie (PE) punten

  • Kwaliteitsbevordering

  • Toetsingen

  • Gedrag en beroepsregels

  • Kennisdeling