crisismanagementplan

HET CRISISMANAGEMENTPLAN

Het crisismanagementplan beslaat alle procedures, gegevens en documenten die voor het functioneren van het crisismanagement benodigd zijn. Naast checklists voor verschillende crisisscenario’s, zoals voor slachtoffers, bevat het crisismanagementplan vooral bereikbaarheidsgegevens. Een inhoudsopgave is in de bijlagen opgenomen. Het crisismanagementplan wordt onder alle leden van het crisisteam verspreid. Bovendien is het plan beschikbaar op het intern en extern crisiscentrum.

Door het crisisteam te voorzien van een minimale checklist met de eerste stappen en de belangrijkste telefoonnummers, bijvoorbeeld op creditcard formaat, beschikken de leden over een handzaam hulpmiddel dat altijd binnen handbereik is. Een dergelijk handvat voorziet in de behoefte van het management om met weinig ballast direct optimale slagkracht te kunnen leveren.

Bijzondere aandacht behoeven in dit verband de, tijdens een crisis mogelijk in te schakelen, leveranciers of partners. Onder partners verstaan we partijen die een rol (kunnen) spelen in de beheersing van een crisis. Het is van belang vóóraf deze partners te identificeren, afspraken met hen te maken over de dienstverlening en vast te leggen hoe ten tijde van een crisis wordt gealarmeerd en gecommuniceerd.

Terug naar crisismanagement