Real Live Test Case

De Crisis Management Test Case is in de meeste gevallen een ‘wake-up call’.
Een calamiteit of crisis plaatst het management, directie of bestuur van een organisatie in een situatie waar het in veel gevallen niet op is voorbereid. De onderlinge samenwerking wordt op de proef gesteld; de vertrouwde omgeving maakt plaats voor een vreemde, vijandige wereld. Door het unieke en onvoorspelbare karakter van een calamiteit wordt men geconfronteerd met de volle complexiteit van de bedrijfsvoering. Het handelen vergt leiderschap, visie, kennis en inzicht.
 

Doelstelling
 

Naast het, al dan niet, verschaffen van zekerheid over de werking van het crisismanagement is bewustwording een afgeleid doel van de Crisis Management Test Case. Het management wordt zich door de Test Case bewust van hun rol in het crisisteam. Ten tijde van een calamiteit spelen zij de hoofdrol in het beheersen van de situatie. In de Test Case wordt zij, wellicht voor het eerst, voor een levensechte calamiteit geplaatst. Door het hoge realiteitsgehalte is de test direct een effectieve oefening. Het crisisteam ervaart hoe het is om om te gaan met een overvloed aan informatie en hierop de juiste respons te moeten formuleren. Terwijl besluitvorming onder grote druk moet plaatsvinden en snelheid en daadkracht is vereist. U wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en conflicterende signalen. Excellente communicatie wordt van u verwacht. Informatievoorziening en mediaperformance zijn van het grootste belang, want de impact van een enkele ‘verkeerd’ genomen beslissing, kan verstrekkende gevolgen hebben.