BCM Academy

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy richt zich primair op de professionalisering en adoptie van Business Continuity & Crisismanagement. Alle producten behoren tot best-in-class en voldoen aan de hoogste eisen.
 

BCM Academy ondersteunt organisaties bij de invoering van Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en de expertise die voor een succesvolle invoering van BCM in de organisatie benodigd is. Daarnaast voorziet BCM Academy in test- en trainingsprogramma's om de werking van BCM, continuiteit en crisismanagement in organisaties te testen en een accreditatieprogramma om de BCM proceswerking te toetsen.

Voor BCM Academy is continuïteit ‘business as usual’.

Missie en visie

Ons doel is aantoonbaar en blijvend aan de duurzaamheid, continuïteit en stabiliteit van organisaties bij te dragen. Ons streven is vanzelfsprekende aanwezigheid en actieve inzet van Business Continuity Management in iedere organisatie, ongeacht de omvang of aard. Wij realiseren dit door onze kernwaarden: praktisch, objectief en inspirerend te zijn. Onze principes staan centraal; toewijding is onze kracht.

ISO 9001, CRKBO

BCM Academy is ISO 9001 gecertificeerd. 
 
BCM Academy is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO)

bv_cert_iso_9001%20colour%20versie%202.j    crkbo_instelling_rgb.jpg