Crisis Management System & Plan - CMSP

Crisis Management System & Plan levert de organisatie een geïntegreerd CMS op. BCM Academy maakt hierbij gebruik van de Scan-Focus-Act methode. De Scan-fase geeft inzicht in de huidige volwassenheid van het Crisis Managementorganisatie proces, ook worden de volwassenheidsambitie binnen context bepaald. In de Focus-fase wordt uitsluitend gericht op toegevoegde waarde, non-relevancy onderwerpen worden buiten beschouwing genomen. In de Act-fase worden resultaten vanuit de Focus-fase van labels en acties voorzien en gerealiseerd.

CMSP 4 Steps

De 4 steps voorziet het CMSP van structuur. De resultaten zijn direct toepasbaar binnen de organisatie. Doelmatigheid, doelgerichtheid en kwaliteit zijn hierbij de kernwoorden. Het CMPS vormt onderdeel van het certificatieproces van ISO 22301. Afhankelijk van de ambitie van de organisatie kunnen de normelementen van het CMSP worden geïntegreerd in het Business Continuity Management Systeem (BCMS).

Werkwijze

Scan
Met de geassigneerde medewerkers wordt het volwassenheidsniveau (as-is) van de crisisorganisatie en ambitie (to-be) bepaald.

Focus
In de Focus-fase wordt op basis van de ambitie (eisen, wet en regelgeving en normenkaders), daarna de ∆ (delta) van de huidige (as-is) situatie bepaald:

  • Stabiliteit, structuur en proces
  • Samenhang crisisorganisatie
  • Stelsel van Maatregelen
Act
De Act-fase wordt op basis van het resultaat vanuit de Focus-fase van acties voorzien en gerealiseerd in een geïntegreerd Crisis Management System & Plan.