Business Continuity Management Expert Center - BCMEC

Het BCM Expert Center is een voor elke BCM Professional bereikbare service die op verzoek data, insights, en toegang kan verschaffen tot een welhaast onuitputtelijke bron van specifieke BCM practices, guidelines, modellen, en  relevante fact-packs. Het Expert Center richt zich specifiek op ontwikkeling van het vakgebied. Naast kennis en innovatie vormt ook adoptie, normering & accreditatie de essentie. Het EC™ Is Internationaal ontwikkeld & actief. 

Binnen de kennis & innovatie sectie van het Expert Center (EC™) zijn ‘knowledge workers’ actief om meest actuele deviaties (veranderingen binnen het patroon) vanuit brononderzoek, feitenanalyse, wet, en regelgeving en best-practices te ontwikkelen en binnen perspectief van de cliënt beschikbaar te stellen (individueel/organisatie).
 

“EC™”

Het EC is onderdeel van  BCM Academy Expert Services, is internationaal actief, maar passief binnen het externe speelveld van BCM Academy. Data gathering, model development en innovatie is het doel. Ook worden alle relevante ontwikkelingen binnen het kader BCM vertaald naar bruikbare, praktisch toepasbare (inhoud) pagers, sjablonen en op wens te ontvangen specifieke informatie. Deze service binnen het vakgebied BCM is bedoeld voor BCM professionals die als verantwoordelijken betrokken zijn bij/binnen Business Continuity & Crisis Management voor de ‘eigen organisatie’.
 

Acces to Acces

Het Expert Center (EC) is voor iedere BCM Professional toegankelijk middels e-interface, fax en telefoon. Onze diensten zijn continue beschikbaar. Knowlegde workers en de inputs binnen de BCM omgeving worden doorlopend (CET 3.00 HRs) ge-update en van relevantie voorzien. BCM Academy EC richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden Business Continuity & Crisis Management in de breedste zin.
 

Voor BCM Professionals:

Professionals die werkzaam zijn binnen het BCM vakgebied kunnen ook kosteloos advies verkrijgen tijdens kantooruren (GMT+1) op 0341-410914 en/of een omschreven en afgebakende vraag mailen aan info@bcmacademy.nl . Alle response in welke vorm ook wordt actief voorzien van de EC™  Seal, (geheimhouding & vertrouwelijkheid)

Voor BCM professionals anders dan eindgebruikers:

Deze specialisten verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met 0341-410914. In overleg kan dan de gewenste informatie, afhankelijk van doel gedeeld en/of overgedragen worden. Alle response wordt bevestigd middels e- mail en bevestigd met de initiële vraag.

Per adviesaanvraag ontvangt elke aanvrager/cliënt telefonisch of per mailbericht een kosteloos advies. Afhankelijk van vraag, inspanning en doorlooptijd  zal een BCMA Professional zich inspannen context en inhoud te presenteren. Deze specifieke service van BCM Academy  EC™ (Expert Center) is dan gelimiteerd.  
 

De EC™ (Expert Center) specialisten

De BCM Academy professionals binnen het EC™ zijn allen minimaal BCI gecertificeerd, als docent, adviseur, coach of expert. Alle BCM Academy professionals zijn toonaangevend binnen de competentie en beschikken, afhankelijk van de sector, over specifieke ervaringen binnen het  BCM vakgebied. Ook de internationale kennisbasis maakt onderdeel uit van het BCMA EC™ domein.