Thin Business Continuity Management - TBCM

Thin BCM is een door BCM Academy ontwikkelde gerichte methodologie en ontwikkelprincipe om BCM te vormen, te implementeren en onderhoudbaar, toetsbaar te hebben overeenkomstig organisatiedoelen, geldende wet, regelgeving en normenkaders volgens de ‘Lean & Agile’ cycli. Het is een aanpak en model welke toegepast kan worden indien snelheid, wendbaarheid en ‘ontmoeilijken’ van het BCM-proces centraal geplaatst is en complexiteit vereenvoudigd dient te worden. Thin BCM richt zich vanaf de start primair op business-waarde. 

Stappen Thin BCM
Thin BCM is gebaseerd op de Scan-Focus-Act methode. De Scan-fase geeft inzicht in de huidige maturity level van het Business Continuity Management System (BCMS), ook wordt de ambitie binnen context bepaald. In de Focus-fase wordt uitsluitend gericht op toegevoegde waarde, non-relevancy onderwerpen worden buiten beschouwing genomen. In de Act-fase worden resultaten vanuit de Focus-fase van labels en acties voorzien en gerealiseerd.


Figuur: 4 stappen Thin BCM
 
De 4 steps voorziet Thin BCM van structuur. De resultaten zijn direct toepasbaar binnen de organisatie. Doelmatigheid, doelgerichtheid en kwaliteit zijn hierbij de kernwoorden.