Crisismanagement Expert Diensten

Het Crisismanagement systeem (CMS) bestaat uit het absolute minimum dat aan continuïteitsmaatregelen moet worden gerealiseerd. Bij een calamiteit of crisis moet het crisisteam in eerste instantie de gevolgen beperken, de situatie beoordelen, een communicatieplan uitvoeren en besluiten of en hoe er geëscaleerd wordt. Vervolgens kan het team besluiten noodmaatregelen zoals het continuïteitsplan te activeren.
 
Crisismanagement is dus het geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crises, deze zo mogelijk te voorkomen en, bij het manifest worden van een crisis, de gevolgen ervan te beheersen.
 
BCM Academy biedt de volgende Crisismanagement Expert Diensten aan: