Code of Conduct BCM Academy

De gedragscode (Code of Conduct) van BCM Academy is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, good governance, risicobeheersing met nadruk op niet-financiële risico’s, compliance en verankering daarvan binnen het gehele werkingsgebied. Dit volgens de lange termijn waardecreatie, verklaring van ethiek en de waarden die ten grondslag liggen aan ons werkveld en het domein.

De Code is mede gebaseerd op wetgeving, voorschriften, normenbeleid en procedures. De Code beoogt de vaststelling van een gemeenschappelijke interpretatie van de normen voor gedrag verwacht van alle directe en indirecte staff en geassocieerde partijen van BCM Academy. Nadrukkelijk zal volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe worden uitgegaan.  

Samenvattend kader

De verklaring van ethiek en gedrag (code of conduct) bevat de waarden die ten grondslag liggen aan de vereisten van de Code. De Code  legt de verplichting op de gehele operationele en functionele staff en de te nemen verantwoordelijkheid voor ‘eigen gedrag’, alsmede coöperatie tussen gelieerde kennispartners  en onze gemeenschap.

De Code is een bron van begeleiding voor gezond verstand bij de besluitvorming en beoogt niet ter dekking te staan van alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. Het ‘pas toe of leg uit’-principe is leidend. Deze gedragscode biedt bij een ‘fout van oordeel’ een hulp voor de te overwegen relevantie als gidsregel.

Relevante wetten volgens Europese inzet en handhavingsregels zijn leidend aan beleid of procedures. Toepasselijk recht prevaleert altijd boven alle andere bij schending, overtreding. In gevallen kunnen rechtsmiddelsystemen vanuit preventief beleid ingevoerd worden als alternatief voor correctieve en repressieve acties.

De code is bedoeld als juist een onderbouwd ‘schragend’ document van welke de inhoudelijke uitgangspunten toepassing hebben en houden binnen het gehele werkingsveld, en de erkenning van alle stakeholders daarbinnen.

Kernbeginselen

BCM Academy houdt zich aan de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, morele en intellectuele professionele integriteit. Deze principes vormen het primaire belang voor de uitovering en bescherming van de missie en strategie, de reputatie en de status van BCM Academy binnen het werkingsgebied Business Continuity Management en het Systeem (BCMS).