Certified Crisismanager - CCM

Certified Crisismanager is een praktijkgerichte opleiding tot crisismanager.

U verkrijgt volledig inzicht in de achtergrond van crisismanagement: nut en noodzaak, de specifieke eigenschappen van een crisis, fasen in crisismanagement en het crisisbeheersingsproces; de structuur, procedures en middelen die benodigd zijn voor een goede inrichting en werking.
 

Uw profiel

De leergang is gericht op bestuurders, management of (beleids)medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het crisismanagement binnen de organisatie. Die belast zijn met de inrichting en uitvoering van het crisismanagementproces. Dit geldt zowel voor crisismanagers, (vervangende) leden van crisisteams, hoofden BHV, adviserende leden zoals Business Continuity Managers of informatiebeveiligers.

Programma
Dagorde opleidingen

Blok  - Introductie

-Nut en noodzaak 
-De kenmerken van een crisis 
-De positionering van crisismanagement 
-De 5 fasen van crisismanagement 

Blok  - Inrichting van het crisismanagement  

-Het crisismanagementplan  
-De Crisismanagement Organisatie 
-Samenstelling van het crisisteam 
-Benodigde middelen 
-Alarmering en escalatie 

Blok  - Het crisisbeheersingsproces

-Het ‘gouden uur’ 
-Informatieverwerking 
-Besluitvormingsprocessen 
-Communicatielijnen 
-Training van vaardigheden in een crisissimulatie 

Blok  - Rampenbestrijding en veiligheidsregio's

-Veiligheidsregio’s 
-Organisatie van de rampenbestrijding 
-Werking van verschillende overheidsdiensten 
-Samenwerking publiek – privaat 

Blok  - Psychologie 

-Primaire en secundaire reacties 
-De gevolgen van stress 
-Traumaverwerking en nazorg 
-Valkuilen tijdens het crisisbeheersingsproces 

Blok - Issue- en Reputatiemanagement 

-Signaleren en managen van issues 
-Stakeholdermanagement 
-Reputatie en imago 

Blok  - Crisiscommunicatie 

-Interne communicatie 
-Externe communicatie 
-Media monitoring 
-Omgaan met de media

Blok  - Oefening en training 

-De oefencyclus 
-Typen oefeningen en trainingen 
-Het volwassenheidsmodel 
-Opstellen van scenario’s  


 

Aankomende sessies: 09-03-2023
21-09-2023