Opleidingskalender

Datum Naam
20-09-2018 BCM Essentials Finance & Control - BCMFC Bekijk
24-09-2018 BCM Essentials ICT Professionals - BCMICT Bekijk
25-10-2018 Business Continuity Dilemma Management - BCDM Bekijk
29-10-2018 Certified ITSCM Professional - CITSCMP Bekijk
13-11-2018 Crisismanagement Essentials - CME Bekijk
15-11-2018 BCM Essentials - BCME Bekijk
22-11-2018 BCM Essentials Finance & Control - BCMFC Bekijk
26-11-2018 BCM Essentials ICT Professionals - BCMICT Bekijk
03-12-2018 Risico- en Crisiscommunicatie - RCC Bekijk
10-12-2018 Business Continuity Dilemma Management - BCDM Bekijk