Business Continuity Management Assessment Centers - BCMAC

BCM Assessment Centers© BCMAC

Business Continuity Management richt zich op het beheersen van ‘high impact’ risico’s die een bedreiging vormen voor de continuïteit van het primaire proces, veiligheid, beschikbaarheid van informatie, imago en reputatie, shareholders en stakeholders. BCM is een professionele competentie en vereist specifieke en inhoudelijke kennis. Het doel van BCM is om de organisatie te voorzien van de mogelijkheid om effectief te reageren op bedreigingen

Het is een professie te kunnen voorzien in specifieke, op de eigen situatie afgestemde oplossingen & maatregelen; de balans aan te brengen tussen preventief en repressief; waarde toe te voegen door op integere basis maatregelen te ontwikkelen, overeenkomstig de aard van de business, de organisatie, het proces. Actualiteit, conformiteit, volledigheid, wet- en regelgeving en committent zijn daarbij de kernattributen. Het resultaat is een nauwkeurig en gebalanceerd gebruik van de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie.

BCM Assessment Centers

Business Continuity Management Assessment Centers worden toegepast op basis van meetbare en kwalificeerbare  competenties binnen het actieve werkingsgebied van Business Continuity Management. Een multidimensionaal kader binnen het toetsingsbereik vormt altijd de basis en focus voor kennisconstructie en toepassing van kernattributen binnen het BCM domein.

Competentie doelen

BCM Assessment Centers worden actief ingezet voor individuele professionals, specialisten, experts en organisatie specifieke functieclusters. Het assessmentportfolio is niet begrenst tot de zogenoemde human kernattributen van de individuele professional of het team maar kan ook de procedures en het stelsel van maatregelen binnen organisaties omvatten. Ook kan het gehele bereik binnen een assessment opgenomen worden, dus zowel de professional, de functionele rol en het werkingsproces van de organisatie.

Kennis van NU

BCM Assessments worden altijd in verband gebracht met competenties en voldoen uitsluitend aan de voorwaarden gesteld voor effectieve inzet en gebruik. Authentieke en LifeLike situaties, maar ook relevante ‘Future Views’ vormen de basis binnen de meting. Basiskennis, het toepassen van competenties en skills het doel. Binnen de BCM Assessmentcenters worden ‘deelnemers’ betrokken bij de procedures en worden de prestaties geïntegreerd in het ontwikkel- en instructieproces waarbij ook actieve coaching een aspect kan vormen.

Experts van NU

 
Alle BCM Academy Assessment Center grades en profielen zijn ontwikkeld door vakexperts, arbeidspsychologen en organisatiedeskundigen. Het  assessment portfolio kenmerkt zich door de hoogste mate van neutraliteit, objectiviteit, validiteit, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid ten aanzien van prestatie en resultaat. Bovendien geldt dit eveneens voor de actieve BCM Coaching. 
 

Het BCM Assessment Center proces vanaf ontwerp tot mobilisatiefase en daarna richt zich naar de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Niveau van Bewijs

De modulaire opbouw van de competentie en grading profielen maakt niet enkel een actueel ‘klokmoment’ inzichtelijk op de kennis, prestatie of vaardigheids barometer, maar ook ontwikkelpotentieel en richting. BCM Academy borgt toegepaste modellen en technieken volgens relevante normenkaders, wet, en regelgeving alsmede robuuste en reproduceerbare guide lines.

Horizon & Tegenlicht

Licht van achteren geeft diepte aan de opname van het moment en `aan de horizon verschijnen`, `achter de horizon verdwijnen’ vormt zowel het perspectief als de begrenzing van competenties binnen het professionele diafragma van de BCM Assessment Centers. Zowel de fasen als de Grading Profielen (GP) kennen een heldere opbouw en zijn modulair ingeschaald. Deze inschaling is zowel voor de individuele professional, team of het BCM procesbereik van de organisatie relevant. Van ‘Learning the Trade’ tot ‘Building the Trade’. Dus vanaf vak ontwikkeling tot rolmodel en doordacht leiderschap.

Kwaliteit binnen Bereik

De professional, kandidaat, het team en organisatie stellen eisen, maar ook BCM Academy stelt eisen. Accreditatie en mogelijk certificering maakt deel uit van elk label welke binnen de ‘validiteit’ uitgegeven wordt. Een basis assessment intake is dan ook voorwaarde voor vervolg.

Begrippenlijst BCM Assesment Center

Voor een factpack en meer informatie kunt u mailen naar info@bcmacademy.nl.