Ontwikkeling-opleidingen

Leerbehoefte vanuit de specifieke BCM praktijk roepen ook vervolgvragen op voor groeps, individueel en organisatieleren. BCM Academy ontwikkelt alle opleidingen/trainingen middels een modulaire systeem opbouw.

 
Bij elke ontwikkeling, aanpassing of afgeleide van een leermodule staat het doel centraal. Wat is het doel, voor wie of welke doelgroep is het bestemd, welk resultaat wordt verwacht, welke inhoud is gewenst en in welke vorm(en) zijn het meest effectief. 
 
Alle specifieke modules binnen ‘opleidingen’ worden vormgegeven volgens strakke ontwikkelprincipes met, en door didactisch ontwerpers, inhoudelijk deskundigen en vormgevers. Altijd zal een duidelijke model gehanteerd worden welke richting bepalend is en wat er nodig is om de leervraag/behoefte te beantwoorden. Van belang is ook de behoefte in actualiteit, relevantie, ‘proof of Quality’ of problem, Issue solving. 
 
Alle ontwikkelde modules passen Structureel als onderdeel binnen het ‘opleidingsportfolio’. Ligt de nadruk op organisatieverandering, dan zal strategisch opleiden centraal staan. Bij ‘blijven leren’ zal de complexiteit in niveau en kwalificatie de factor zijn en binnen korte (tracks) de relevante actualiteit en thema’s. In alle gevallen vormt de analyse van de behoefte en het moment de basis.