BCM Internal Auditor - BCMIA

Organisaties moeten niet alleen sneller kunnen inspelen op veranderingen, maar ook de kwaliteitsmanagement normen en het stelsel van risico beheersende maatregelen evenredig tegen het licht te houden en monitoren. De interne Business Continuity Management auditor speelt een belangrijke rol omdat zij ‘weten’  wat er speelt binnen de volle breedte van de organisatie, binnen de processen en daarbuiten. 

BCM Auditing richt zich op organisatie brede risico’s en het borgen van een integere bedrijfsvoering. Deze  belangrijke informatiebron voor management & bestuur door objectieve feedback stelt in staat tussentijds te sturen en risicoprofielen aan te passen.   

Internal BCM Auditing wordt toenemend vaker ingezet voor risicobeheersing vormt een onmisbare schakel binnen (corporate) governance en draagt bij aan de “licence To Operate”.

De BCM Auditor vervuld een onafhankelijke  rol en richt zich op informatie en analyse  waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen ‘holistisch’ kan beoordelen en de kwaliteitsdoelen monitort.  Voorwaarden zijn niet alleen het voldoen aan kwaliteitsmanagementnormen of wet, en regelgeving, maar omvat ook de werking van het primaire proces en is een nuttig instrument binnen risicomanagement.

Internal BCM Auditing is zeker niet alleen een methode voor zelfevaluatie. Juist het potentieel te benutten en interne audit enkel beschouwt als een methode voor zelfevaluatie mist kansen. Juist op basis van de rol kan ook waardevolle input gegeven worden aan directe collega’s maar ook aan lijn en staf verantwoordelijken.

Toenemend vaker worden interne auditors   betrokken bij  risicomanagement,  het beheersen daarvan en het toetsen van het stelsel van maatregelen. Organisaties worden lean & agile ontwikkeld, afhankelijk, en kwetsbaarheden worden toenemend groter waardoor evenredig de risico profielen meebewegen.

Ook bij bestuurders is het besef van  BCM Auditing gegroeid en is vaker opgenomen binnen het beleid. Snelle  anticipatie op de markt en adaptie van het integraal toepassen van Business Continuity Management staat hoog op de agenda.

Doelstelling

Het is de taak, rol of functiegebied  van een interne BCM auditor om de organisatie waarvoor hij werkt op (specifieke) continuïteits en kwaliteits aspecten en processen te controleren.  Dit altijd  met een holistisch projectiekader gericht op de brede organisatie.

Ook het beoordelen van de afhankelijk en kwetsbaarheden en het stelsel van maatregelen is binnen het domein een aspect van belang. Toenemend zal ook de zogenoemde business planning waar de organisatie naar toe beweegt onderdeel vormen. Doelstelling van de opleiding Internal BCM Auditor is als een spin in heb web te kunnen functioneren en vanuit ondernemingskennis aangevuld met ervaring en vakmatige kennis binnen het Business Continuity Management domein een onderscheidende rol te vervullen.

Aankomende sessies: 26-06-2017
18-12-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14