BCM Internal Auditor - BCMIA

Het is de taak, rol of functiegebied  van een interne BCM auditor om de organisatie waarvoor hij werkt op (specifieke) continuïteits en kwaliteits aspecten en processen te controleren.  Dit altijd  met een holistisch projectiekader gericht op de brede organisatie. 

Uw profiel

(Interne) auditors die het vakgebied willen verbreden, BCM specialisten, kwaliteitsmanagers, BCM Coördinators, ICT specialisten, Facility managers, Proces Managers en risicomanagers behoren tot de primaire doelgroep.

Programma

Aankomende sessies: 02-07-2018

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14