Vakinformatie

Doordat continuïteit de hele organisatie aangaat, wordt BCM vaak onterecht als ingewikkelde materie beschouwd. Deze perceptie wordt nog eens versterkt doordat de invoering van BCM vraagt om een verandering in houding van de medewerkers die een rol spelen in het proces. 

In de onderliggende pagina's wordt voorzien in een basisset van informatie over het vakgebied. Voor een gestructureerd overzicht hiervan, wordt aanbevolen het BCM PocketBook aan te schaffen of u neemt voor aanvullende informatie, vragen en opmerkingen contact op met BCM Academy.


BCM Standaarden
Er zijn internationaal verschillende standaarden voor Business Continuity Management... 

Begrippenlijst 
Er bestaat in het spraakgebruik nogal eens verwarring over de gebruikte terminologie... 

Business Continuity Plan
Een BCP is gericht op het herstellen van alle bedrijfskritische processen met daarbij het... 

Crisiscommunicatie
Tijdens een crisis, in de wereld van vandaag, wordt een afwachtende houding niet geaccepteerd... 

Crisismanagement
Crisismanagement is voor iedere organisatie het absolute minimum dat aan...

Het BCM Proces
Het BCM proces bestaat uit zes stappen en start met het BCM Beleid (stap 1)... 

Wet- en Regelgeving
Er is wet- en regelgeving rondom BCM, zij het beperkt. In Nederland biedt dat enerzijds meer... 

Onze opleidingen
Educational Services voorziet in een volledig spectrum van opleidingen en trainingen op het gebied van Business Continuity en Crisismanagement... 

Naast kennis over het vakgebied is praktische, toegepaste kennis van belang. Tijdens een crisis, waarin een beheersbare, veilige en voorspelbare wereld plaats heeft gemaakt voor een onvoorspelbare, onheilspellende wereld, is geen tijd om te oefenen. Een fout kan verregaande gevolgen hebben. De organisatie die verantwoordelijk is voor het terugdringen van de gevolgen van die crisis, moet op haar taken zijn voorbereid. Dit kan uitsluitend worden bereikt door oefening en training.

Business Continuity Management in drie minuten:

BCM%20film.JPG

Meer weten?

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14