Wat is Business Continuity Management?

Source: BCM Academy
Wat is Business Continuity Management?

BCM Framework - BCM Academy

Het Framework van BCM Academy geeft inzicht en doorzicht in het BCM systeem:
- Beleid
- Business Impact Analyse (BIA)
- Risico Inventarisatie & Analyse (RIA)
- Business Case & Benefit Logic
- Stelsel van Maatregelen
- Testen, Onderhoud & Kwaliteit

Bekijk het Framework

"BCM Academy has already done what you want to do"

Terug