Het aantal vakbondsleden loopt hard terug

Source: BCM Academy
Het aantal vakbondsleden loopt hard terug

Vakbonden vormen een tegenmacht die de belangen van werknemers naleven. Toch loopt het aantal leden van vakbonden de afgelopen jaren fors terug. Waar zou dit door kunnen komen? Wat zijn de gevolgen op de invloed van vakbonden?

De vakbeweging onderhandelt uw arbeidsvoorwaarden. Daar hebben zij deskundigen voor in dienst. Als collectief kunt u veel betere afspraken maken. Daarnaast bieden vakbonden bijvoorbeeld persoonlijk advies, informatie over rechten en solidariteit. Toch kiezen vele werknemers ervoor om geen lid meer te zijn van de vakbond. Vooral het aantal jonge leden neemt fors af. Zo heeft de grootste Nederlandse vakbond, de FNV, afgelopen twee jaar maar liefst 4% van haar leden verloren.
 
Waarom deze daling?
De grootste reden die uit verschillende onderzoeken is gekomen, wijst uit dat de meeste mensen überhaupt nooit overwegen om lid te worden van een vakbond. Dit geld zeker voor de jongere aanwas. Opvallend hier is dat het aantal langstudeerders de afgelopen twee jaar ook aanzienlijk is toegenomen. Een groot deel van de jonge beroepsbevolking zit met dus nog in de collegezalen.
 
Verliest de vakbond haar relevantie?
Veel gebeurt achter de schermen. Het is niet voor iedereen duidelijk wat vakbonden nu eigenlijk precies doen. Er wordt vaak vergeten dat die ‘prima CAO’ er enkel is door een eeuwlange strijd van de vakvereniging. Als deze zou wegvallen, zouden veel rechten van werknemers een stuk vanzelfsprekender worden. Vakbonden hebben dus nog wel degelijk relevantie.
 
Wat gaat er dan wel mis?
De werving van vakbonden wordt vaak individueel gedaan. Leden nodigen collega’s of andere kennissen uit om ook lid te worden. Des te minder leden, des te minder werving er dus plaatsvindt. De vereniging moet laten zien dat ze meer voor elkaar krijgen voor hun leden, maar om dat te kunnen doen hebben ze dus ook meer leden nodig.
 
Kortom, willen de vakvereniging meer betekenen voor de werknemer door een grotere groep leden en dus ook meer contributie, dan zullen zij waarschijnlijk iets aan hun werving moeten gaan doen.
 

Terug