De risico’s binnen de gezondheidszorg

Source: BCM Academy
De risico’s binnen de gezondheidszorg

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkrisico’s, heeft zorgpersoneel te maken met relatief slechtere arbeidsomstandigheden en lagere lonen. Hoe zit dit precies?

Risicovol werk
Vele omstandigheden waarin zorgverleners taken uitvoeren kunnen allerlei gevaren met zich meebrengen. Denk hierbij aan biologische risico’s, chemische risico’s, fysieke risico’s, ergonomische risico’s en psychosociale risico’s. Het personeel komt vaak in aanraking met besmettelijke ziekten, niet ongevaarlijke instrumenten, stralingen, een hoge werkdruk en/of vervelende confrontaties met patiënten. Dit alles maakt de gezondheidszorg tot een risicovolle sector.
 
Een krappe arbeidsmarkt
Met de huidige vergrijzing is er steeds grotere behoefte aan kwalitatief goede zorg. Als gevolg van de afnemende geboortecijfers is er echter een steeds lagere instroom van nieuw personeel. Zo ontstaat een scheve verhouding tussen het aantal patiënten en zorgverleners. Mede door deze hoge fysieke werkbelasting (ofwel hoge werkdruk), ontstaan steeds meer beroepsziekten en werk gerelateerde ongevallen.
 
Een evenwichtige begroting
Ondanks de hoge zorgkosten voor de patiënten is de Europese gezondheidszorg nauwelijks kostendekkend. Methodes voor het aantrekken van fondsen zijn ontoereikend en de kosten van de gezondheidszorg zelf zullen aanzienlijk toenemen. Zo is de hoofdprioriteit het zoeken naar een evenwichtige begroting en uitgavenbeperkingen. Daardoor zal zorgpersoneel in vele gevallen relatief minder salaris binnenkrijgen dan gelijkwaardig personeel binnen een andere sector.
 
Verwachte positieve veranderingen
Gezien de huidige situatie en de vele opkomende ontwikkelingen, zoals de hogere (thuis)zorgvraag en dure zorgverbeteringen, zullen de problemen binnen de gezondheidszorg de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Gelukkig worden er ook positieve veranderingen verwacht. Zo wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met de in 2010 opgestelde richting inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gesproken over ‘virtuele ziekenhuizen’ als een aanzienlijk deel van de ouderenbehandeling. Samen met de toename aan arbo- en preventiedeskundigen binnen de ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen kunnen waardevolle veranderingen worden doorgevoerd voor het personeel.

Terug