Toenemende bedreigingen

Source: BCM Academy

Bedreiging zowel fysiek als online zijn, helaas, exponentieel toenemend. Dit is een issue van formaat geworden. Wanneer de gemaakte keuzes en beslissingen beïnvloed worden door bedreigingen en afdreigingen. Hoe borgt een organisatie de Continuïteit voor de primaire business processen wanneer die beïnvloeding een grote rol speelt.
 
Een Business Continuity Plan met bijbehorend Stelsel van Maatregelen (SvM), biedt een houvast hoe om te gaan met situaties en Continuïteit te kunnen borgen. Daarnaast, belangrijker nog wel, biedt een Crisismanagement Plan een houvast om de veiligheid van het proces en de -staff- te kunnen borgen.

Meer: www.bcmacademy.nl 

Terug