Post-COVID-19

Source: BCM Academy


Post-COVID-19

-Wereld afnemend mondiaal, minder stedelijk-

COVID-19 zal, zoals het nu lijkt de trends omkeren, afstand tussen landen mensen vergroten. Sommigen zullen deze veranderingen omarmen omdat ze de veiligheid en veerkracht verhogen, anderen  zien de trend van de uitdijende verstedelijking niet beïnvloedt en staan juist op het punt van uit te kristalliseren in de realiteit van de 'globalisering'.

Voor elke organisatie en de ‘stakeholders’ is dit nu issue van formaat. BCM, Business Continuïteits doelen wankelen en plannen sneuvelen. De noodzaak tot revisie is top prioriteit.  
Kernvoorspellingen in de plus van ‘globalisering en verstedelijking’ waren tot dusver twee van 's werelds krachtigste drijfveren. Nu is ‘Minder dichtheid, meer afstand’ het devies. Organisaties en Mensen werden niet alleen aangetrokken door steden vanwege de economische kansen, maar ook vanwege de stedelijke levensstijl en de diaspora van veel culturen binnen de kleine omgeving. De zogenoemde mix/match en vooral ‘outgoing’ zijn.

De effectieve broedplaatsen van creativiteit en innovatie nemen, zoals voorspeld af. Culturele levendigheid en kosmopolitisme is geminimaliseerd, terwijl productiviteit daarmee niet is toegenomen.

Organisaties worstelen met continuïteits dillema’s zeker voor nu, maar meer voor morgen.
 
As The World Turns® BCMA

Date: 19-05-20
Meer: www.BCMacademy.com
 

Terug