ICT Binnen Overheden op ‘MisMatch’

Source: BCM Academy

ICT Binnen Overheden op ‘MisMatch’

ICT-projecten binnen de overheden duren langer en kosten meer dan gepland. Dat kost die overheid zeker 1 miljard euro meer dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit was 2020, maar voor 2022 en verder zal er nog dieper in de buidel getast dienen te worden.
Nu, tijdens de pandemieën welke ook de overheden betreffen en de achterstanden, conflicten en wereldwijde bemoeienissen worden de wolken niet lichter.

Van sommige projecten was al bekend dat ze niet volgens planning zijn verlopen, zoals de vernieuwing van ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en bij de rechtbanken. Echter er zullen er meer volgen.

Ook is er sprake van andere catastrofale projecten: digitalisering van processen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst 1,2 miljoen euro zou gaan kosten, maar die begroting is inmiddels opgerekt tot 29 miljoen. Dit zijn slechts voorbeelden, er zijn er meer te benoemen.
Niet enkel is hier veel geld mee gemoeid, ook duren de projecten vele malen langen dan gepland en is continuïteit, BCM-proces, -tijdens de ‘verbouwing- slechts beperkt van borging voorzien.
 
#continuiteit
 
As The World Turns
Meer: www.bcmacademy.com
Date: 19/11/21
 
 

Terug