Good governance (b)in(nen) perspectief

Source: BCM Academy

Good governance (b)in(nen) perspectief
 
Good governance is belangrijk, omdat -toezicht- plaatsvindt op, en binnen de onderneming en zijn stakeholders. Iedere -organisatie- heeft hierin een zekere mate van structuur nodig die helpt om problemen te voorkomen en te voldoen aan vigerende wet, regelgeving en normenkaders

Het is belangrijk altijd en structureel overzicht te bewaren over de interactie tussen de belanghebbenden in het functioneren van een organisatie. Dit geldt niet alleen voor het bestuur en/of de medewerkers, maar ook voor andere stakeholders. Verwar daarom ook nooit ‘uitvoering’ met ‘besluitvorming’. Maak heldere afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is en probeer belangenverstrengeling ten aller tijden te voorkomen.

Hoe handelt u als organisatie? Wat zijn de voordelen die worden bereikt door inspraak van belanghebbenden? Het is goed om door te hebben welke interne of externe invloeden positieve of negatieve effecten hebben voor de onderneming. BCM staat daarbinnen centraal en vormt in veel gevallen de –licence-to-Operate-.

Bij Good governance zijn niet enkele primaire doelen, maar ook de waarden van een organisatie belangrijk. ‘Goed bestuur’ is dan ook voor elk bedrijf anders. Thema’s als duurzaamheid, diversiteit en innovatie kunnen een rol spelen. Het is dan ook niet mogelijk om een ‘eisenlijstje’ te geven voor het goede bestuur op de lange(re) termijn.

www.bcmacademy.nl

As The World Turns 

Terug