Drievoudige Crisis Vereist Effectief BCM ​

Source: BCM Academy

Drievoudige Crisis Vereist Effectief BCM

De COVID-19-pandemie is duidelijk meer dan een ramp voor de volksgezondheid, het is een ook een geschiedenisbepalende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen voor organisaties en de continuïteit daarvan. Nu economieën in vrije val zijn en de geopolitieke spanningen toenemen, zal, en kan het niet meer –‘normaal’- worden: het verleden is voorbij en alleen de toekomst telt nu de wereld schudt.

De tweede COVID-19 fase is nu actief, aangezien landen geleidelijk hun economieën heropenen en strikte maatregelen voor sociale afstand nemen losmaken of zelfs intrekken. Maar zonder de komst van een effectief, universeel beschikbare therapie of vaccin, zal de overgang naar 'normaal' eerder ambitie dan echt zijn. Sterker nog, het dreigt een tweede golf van infecties op lokaal en regionaal niveau te veroorzaken, en mogelijk op een veel grotere schaal.

Hoewel een tweede golf van infecties waarschijnlijk lijkt, zal deze anders verlopen dan de eerste golf. In plaats van een volledige vergrendeling die het economische en sociale leven tot stilstand brengt, zal de reactie voornamelijk berusten op strikte maar gerichte regels voor sociale afstand, WOA, Werken Op Afstand,  mediaconferenties, en slimme digitale oplossingen vormen de basis. Maar, afhankelijk van de intensiteit van een volgende golf, kunnen lokale of regionale Lock downs in de meest extreme gevallen nog steeds noodzakelijk worden geacht.

Anders dan de eerste golf van de pandemie, zal de volgende fase een trio van gelijktijdige crises omvatten. Om het risico te lopen dat nieuwe infecties uit de hand lopen en zich opnieuw wereldwijd verspreiden, moeten ook de voortdurende economische en sociale gevolgen worden toegevoegd. De wereldeconomie bevindt zich al in een diepe recessie die niet snel of gemakkelijk zal worden overwonnen. Voor organisaties betekend dit simpelweg dat BCM de cruciale spil is tussen -leven en overleven-.

De COVID-19-pandemie markeert een echt BCM keerpunt. De grenzen van de huidige systemen zijn  nu snel bereikt, waardoor fundamentele veranderingen onvermijdelijk zijn.

Het, -zoveel mogelijk- leren, van de eerste golf voor de -drievoudige crisis- oplossingen is een opgave van formaat. Binnen veel organisaties, is dit moment (en) een onverwachte kans om de duidelijke tekortkomingen aan te pakken en BCM Doelen tot ultieme inzet te brengen. Technische knowhow en kennis kracht om daadkrachtig te handelen in het belang van eigen principes en doelstellingen is nu juist het centrale doel voor inzet.
 
As The World Turns®  BCM Academy

Date: 29-06-20
Meer: www.bcmacademy.com

Terug