Dilemma van de consument is toenemend pijnpunt

Source: BCM Academy

Dilemma van de consument is toenemend pijnpunt

Consumentengedrag veranderd sterker dan verwacht en is gericht op gemak, gewin en genot binnen een sterk veranderende markt waarbinnen snelheid van levering, en beschikbaarheid voorop staat. Door onder andere de-online-retailmarkt welke niet beperkend is tot aan de landsgrenzen, de inflatie en de koopkrachtschommelingen is de optimalisatie van die 3G's ernstig in verval.  

De consument zal sterker gericht dienen te worden op bewustzijn om juist ook verantwoordelijke keuzes te maken, en een bewustzijn van de consequenties van die keuze.

Organisaties ondervinden dwingende problemen met het dilemma van die consument. Winst behalen is noodzakelijk maar verschuift naar achter wanneer de retailmarkt dusdanig veranderd, de concurrentiepositie geringer is en het businessmodel (van de core business) on druk komt te staan.

Strategische keuzes dienen gemaakt te worden met een kritische blik op het businessmodel van de organisatie. De organisatie dient plannen op te stellen ter borging van dit businessmodel en de borging van de continuïteit hiervan wanneer de druk dusdanig hoog is en de core business niet/moeizamer tot uitvoer gebracht kan worden.

“As The World Turns”

Meer: www.bcmacademy.nl


 

Terug