Belangenstelsels & BCM

Source: BCM Academy

Belangenstelsels & BCM

De Nederlandse economie, en het daarbij ook politieke stelsel, is voor het grootste gedeelte gericht op de korte termijn en de belangen daarbinnen. De economische stabiliteit en groei is prioriteit nummer één en de biosfeer is de -tegenhanger-.  De komende generaties, de toekomst, wordt veelal niet meegenomen in het afwegingssysteem van te nemen beslissingen binnen organisaties en bestuur.

Ecologische en sociale waarden en perspectieven voeren een -Continuïteits Ondertoon-. Ons trotse -Nederlands- systeem is gebaseerd op groei. Deze ‘obsessie’ is een relatief -logische-, echter kan dit ecologische en sociale grenzen ook wegduwen.

BCM is niet gericht op -politiek-, maar juist wel op -continuïteit-. BCM Academy heeft als resultaat van laatste insight (26-02-2021 AAC) geen oplossingen, wel juist ervaringsdelen vanuit bestuur & beleid.

Meer: www.BCMAcademy.nl
 
As The World Turns 2021

 .
 

Terug