BCM Logic binnen Verband ~21

Source: BCM Academy

BCM Logic binnen Verband ~21

Specifieke BCM bestemmingslogica welke ten grondslag ligt aan snellere innovatie-initiatieven kan worden samengevat binne  de vijf principes: (1) het innovatie issue 0f uitdaging begrijpen, (2) middelen in kaart brengen, (3) opkomende technologieën gebruiken, (4) samenwerking aanmoedigen en (5) (eind)gebruikers integreren.

Uit laatste insights blijkt dat – ultrasnelle- innovatie om aan de dringende doelen en behoeften van eindgebruikers en stakeholders te  kunnen voldoen voldoen, niet gewacht kan worden  tot -  marktonderzoeken- uitkomsten hebben gegenereerd wat deze behoeften dan zijn. Organisaties dienen nu innovatie en communicatiekanalen te ontwikkelen welke het zowel voor de eindgebruikers, maar ook alle -stakeholders- makkelijker maken om zelf in informatie en communicatie behoeften te kunnen voorzien.  Management dient deze sneller binnen het innovatieproces mee te nemen. Het integreren van de Continuïteits Kennis is een sleutelfactor bij het aanpakken van de Issues en vereisen veelal juist nu een supersnelle innovatie.
 
As The World Turns® BCM Academy
 
Date 4-6-21

Terug