Arbeidsinzet is issue van formaat

Source: BCM Academy

Een grote krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor continuïteit van elke organisatie. Hoe de continuïteit te kunnen borgen wanneer geen of niet juist geschoold/gekwalificeerd personeel gevonden kan worden. Genoegen nemen -met minder- of vasthouden aan kwaliteit is orde van de dag
 
Moeten de lonen stijgen en daarmee de loonkosten, het vereenvoudigen en stimuleren van de inzet van arbeidsmigranten, inzet  op duurzame arbeidsrelaties . Hoe  organisaties hierop anticiperen en acteren is een uitdaging. Belangrijker nog; Hoe neem je dit op binnen het Business Continuïty Plan.
 
Meer: www.bcmacademy.nl
 
#BCMAcademy
#Business Continuïty Plan
#Arbeidsmarkt
 

Terug