Risico- en Crisiscommunicatie - RCC

Risicocommunicatie en crisiscommunicatie is een integraal vakgebied. Door deze als zodanig te embedden binnen het risicomanagementsysteem is de organisatie in staat de effectiviteit aanmerkelijk te vergroten. Door integratie van de risicocommunicatie en crisiscommunicatie arena’s, zijn organisaties in staat  pro-actief te handelen binnen de gehele crisis- en issue life cycle.

 

Uw profiel

Beleidsmakers, senior management en communicatiespecialisten die een rol vervullen binnen het crisismanagementteam en/of onderdeel vormen van (grote) transformaties van organisaties. Autoriteiten en regelgevers.

Programma (modulaire opbouw)
Dagorde opleidingen

Scan en focus
-Introductie op crisiscommunicatie en crisismanagement
-Theoretisch kader
-Crisiscommunicatie versus communicatie in de Business as Usual
-Crisismanagement cycle trinity
-Communicatielijnen
-Reputatiemanagement
-Stakeholdermanagement
-Informatieflessenhals

Planvorming
-Het crisiscommunicatieplan
-Protocollen
-Benodigde middelen
-Het gebruik van modellen en sjablonen
-Dilemmamanagement

Interne communicatie
-Uitvoering geven aan de informatieplicht
-Interne stakeholdersmap

Externe communicatie
-Gebruik van verschillende kanalen
-Differentiatie naar stakeholdersgroepen
-Media monitoring

Morele- en ethische kaders (GRC)

Issue arena


 

Aankomende sessies: