Crisis Command Executive Class - CCC

Crisis Command Executive Class Suite gaat uitvoerig in op de vaardigheden en verantwoordelijkheden van de voorzittersrol in het crisisteam. De suite biedt u naast theoretische kaders, vooral ook inzicht in de direct toepasbare vaardigheden welke van essentieel belang zijn om als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te functioneren.

Uw profiel
Voorzitters of vervangend voorzitters van centrale, regionale of lokale crisisteams alsmede voorzitters/teamleiders van Crisis Defend & Supportteams en Crisis Communicatieteams.  

Programma
De suite geeft u inzicht en doorzicht in de eigen rol en teamdynamiek waarbij aandacht voor o.a. het:

  • Samenstelling en rollen crisisorganisatie. Plan & Assessment;
  • Zorgen dat het crisisteam gemotiveerd en doelgericht is;
  • Structureren van het overleg;
  • Bewaken van (besluitvormings)processen en procedures (regelgeving);
  • Bewaken van de uitvoering van taken van het team;
  • Structureren en bewaken van onderlinge relaties tussen de crisisteams en of organisatieonderdelen binnen de calamiteitenorganisatie;
  • Vertegenwoordigen van de organisatie, juridisch en sociaal. Governace, Risk & Compliance;
  • Leiderschapsstijlen

Aankomende sessies: