Publicaties

BCM%20Academy%20books.jpg

Crisismanagement vanuit een Business Continuity Perspectief
 

Crisismanagement-BCM-PocketBook.gifTijdens een crisis verandert de wereld in chaos. De beheersbare, veilige en voorspelbare omgeving maakt plaats voor een onvoorspelbare en onheilspellende wereld. Het model van hoe de dagelijkse praktijk werkt, de business as usual, functioneert niet meer. Directe actie is geboden en er is geen tijd om te oefenen. Uitsluitend door vóóraf te voorzien in een crisis-
managementstructuur en het crisisteam te trainen in de handelwijze ten tijde van een crisis, kan een crisis efficiënt en effectief worden beheerst.

 

Het Crisismanagement 'pocketboek' wordt u op aanvraag toegestuurd tegen een vergoeding van €9,95 exclusief verzendkosten. Stuur uw verzoek hiertoe per email naar info@bcmacademy.nl en vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. 
 

Crisis Management from a Business Continuity Perspective (English version)

For everyone who wants to obtain understanding and insight into crisis management or wishes to give form to crisis management in organisations, this pocket book is a practical guide. The Crisis 'pocket book' will be send to you on request at a fee of € 9.95 excl. shipping expenses. Send your request by mail to: info@bcmacademy.nl and include your name and address.
 

BCM PocketBook

BCM-PocketBook.jpgBCM PocketBook is een pragmatische gids voor Business Continuity Management. Het is een samenvatting van theoretische achtergronden, praktijkervaringen en best practices. Mede dankzij de modellen en sjablonen, stelt het ‘BCM PocketBook’ u in staat van BCM een werkzaam proces te maken, waarbij de praktische toepassing leidend is. De theorie rondom BCM biedt aanvullend inzicht om optimale invulling voor de eigen organisatie mogelijk te maken.

Het BCM PocketBook wordt u op aanvraag toegestuurd tegen een vergoeding van €9,95 exclusief verzendkosten. Stuur uw verzoek hiertoe per email naar info@bcmacademy.nl en vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. Desgewenst kunt u het PocketBook ook bestellen bij Managementboek.nl

Trends in Continuity

 
covertrends.jpgTrends in Continuity geeft inzicht in het veranderende continuïteits landschap. De huidige staat van BCM en de trends in BCM worden weergegeven. De manier waarop organisaties BCM hebben ingericht en de vraagstukken waarmee organisaties worstelen worden inzichtelijk gemaakt. 'What makes you TIC?'
 
Klik hier voor een excerpt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@bcmacademy.nl
 
 
 
 

BCM-Barometer

De actuele BCM-Barometer (2015) BCM Academy DE.

 

BCM-barometer.jpg

 

Publicaties van BCM Academy