THE GDPR HAS ARRIVED

Source: BCM Academy

Het is zover, vandaag op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van toepassing binnen de hele Europese Unie.

Uit onderzoek van BCM Academy is gebleken dat 77,8% van de organisaties echter nog niet compliant zijn. Organisaties zijn nog bezig met het herinrichten van de processen en het aanscherpen van de beveiliging, ondanks deze maatregelen voorziet 44,4% alsnog financiële sancties – tot wel 20 miljoen of 4% van de omzet.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal echter geen rekening houden met het feit dat een groot aantal organisaties niet voorbereid is – en zal deze verordening handhaven. De potentiele gevolgen zijn groot, de vraag is in hoeverre de organisaties dit op kunnen vangen.
 

Terug