Onmogelijke mogelijk

Source: BCM Academy

De laatste privacywetgeving is per 25 mei 2018 actief, de vraag is echter of deze wetgeving niet al is ingehaald door de techniek.

Veel mensen denken bij Blockchain aan Bitcoin en andere Cryptocurrencies, maar blockchain heeft een veelvoud aan intelligente toepassingen voor organisaties.
 
“Blockchain is een cryptografisch beveiligd transactiesysteem, gecreëerd zonder een centrale autoriteit”.
 
Blockchain is gebaseerd op een gedistribueerd grootboeksysteem, gedecentraliseerd en onveranderlijk. De bestanden zijn permanent en fraudebestendig doordat het buiten de macht ligt van een bestuursorgaan. Dit maakt deze techniek ook zo aantrekkelijk en nuttig, internationale transacties van banken kunnen bijvoorbeeld binnen enkele seconden voldaan worden met de Ripple-blockchain.
 
Het feit is dat persoonsgegevens op de blockchain ‘opgeslagen’ worden en deze door de principes waarop blockchain is gebaseerd niet verwijderd kunnen worden. De rechten welke mensen onder de GDPR worden verleend zijn dus niet uit te oefenen. Blockchain is niet ontworpen om GDPR-compatibel te zijn, beter gezegd, GDPR is niet Blockchain-compatibel.
 
Zijn organisaties bereid dit risico te nemen? Hoe organisaties dit binnen hun BCMS beoordelen en hoe de overheid met Blockchain omgaat wordt leidend voor de toekomst van Blockchain. Overheidsregulering speelt een cruciale rol bij het creëren van verantwoordingsplicht, het zorgen voor verantwoord gebruik van gegevens en het bieden van handhavingsmechanismen om slechte actoren te straffen. Regelgeving is noodzakelijk, de GDPR is noodzakelijk, maar er dient een gelaagde en coöperatieve benadering van beleidsvorming gehanteerd te worden.
 
Bij het invoeren van Blockchain dienen organisaties zich te bewust te zijn van het Compliance gap en het als dusdanig binnen hun Governance op te nemen.
 

Terug